Legalnymi metodami walczymy o budowę linii wysokiego napięcia 2x220kv+2x400kv 1000 m od zabudowań.
Data Temat