Forum Linia energetyczna 2x220kV 2x400kV z dala od osiedli mieszkaniowych !!! Strona Główna

Linia energetyczna 2x220kV 2x400kV z dala od osiedli mieszkaniowych !!!
Dyskusja mieszkańców myślących rozsądnie. Linia Lasem 1000 Kompromis możliwy!!!
 

Stanowisko Prof Zbyszka Melosika przeslane do wladz PSE
Idź do strony 1, 2  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Linia energetyczna 2x220kV 2x400kV z dala od osiedli mieszkaniowych !!! Strona Główna -> Forum Ogólnodostepne
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
damiza
AdministratorDołączył: 26 Maj 2006
Posty: 305
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kamionki, Wichrowa

PostWysłany: Sob 20:53, 14 Paź 2006    Temat postu: Stanowisko Prof Zbyszka Melosika przeslane do wladz PSE

Na prośbę Pana Zbyszka Melosika zamieszczam kopie jego pisma wyslanego do władz PSE. Pismo jest odpowiedzią na zamieszczny na stronie propagandowej PSE list
[link widoczny dla zalogowanych]

Stanowisko Stowarzyszenia Linia Lasem1000 zostanie niebawem opublikowane.

Damian

29-10-2006 Tekst został uzupełniony o przypisy [color=blue][1]. [2] i [3]
znajdujące się na końcu listu. Przypisy były wysłane przez autora listu wraz z tekstem gównym. [/color]
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kamionki, 12 10 2006

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik
Prodziekan WSE, UAM, Poznań
Os. Długie, Bazaltowa 20
62-023 Kamionki
FAX: 061-829-2111
Tel.: 0602-47-99-59
e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]
zbbymel@wp.pl
Pan Jacek Socha
Prezes Zarządu PSE
FAX: 022-628-59-64

Pan Tadeusz Ruszczykowski
Dyrektor PSE-Operator
FAX: 022-340-13-82

Szanowny Panie Prezesie,

Szanowny Panie Dyrektorze,Pragnę przedstawić zarówno Panom, jak i członkom Zarządu PSE oraz Rady Nadzorczej PSE moje osobiste stanowisko w sprawie tzw. obejścia os. Długie, jak również innych problemów związanych z budową linii elektroenergetycznej 2x220 + 2x400 kV na terenie wsi Kamionki. Czynię to jako uczestnik ostatnich spotkań dotyczących obejścia os. Długie, jednak przede wszystkim jako mieszkaniec wsi Kamionki, którego dom znajduje się ok. 75 metrów od miejsca usytuowania słupa nr 54. Sądzę, że moje stanowisko może być przez PSE traktowane jako głos w dyskusji na temat relacji między PSE a mieszkańcami w kwestii przebiegu linii 2x220 + 2x400 kV[1].I. Wprowadzenie1. Jestem przekonany, że linia 2x220 + 2x400 kV powinna zostać wybudowana. Stanowi ona integralną część procesu industrializacji naszego kraju. W związku z tym rozumiem działania PSE zmierzające do ukończenia tej inwestycji. Istotą funkcjonowania każdej instytucji jest bowiem realizacja jej założonych celów, a w przypadku PSE jest nim m. in. budowa linii elektroenergetycznych.

2. Demokratyzacja naszego kraju we wszystkich dziedzinach życia społecznego przyniosła zarówno upodmiotowienie społeczności lokalnych, jak i upowszechnienie idei samorządności lokalnej. Mieszkańcy mają mieć coraz większy wpływ na każdy aspekt życia gminy, w której mieszkają.

3. Przedstawiona przez PSE ostatnia propozycja nawiązuje to idei wyrażonej w punkcie drugim. Sądzę jednak, iż nie wyczerpuje ona możliwości takiej konstrukcji przebiegu trasy linii 2x220 + 2x400 kV, która z jednej strony respektowałaby interesy inwestora, a z drugiej strony zasady upodmiotowienia społeczności lokalnej i utrzymania „jakości życia” mieszkańców.II. Moja ocena ostatniej propozycji PSE (tzw. obejście os. Długie)1. Propozycja PSE w kwestii obejścia os. Długie uwzględniała część istotnych postulatów reprezentantów tego osiedla, jednakże pomijała inne; i to kluczowe – z punktu widzenia jej postrzegania przez mieszkańców wsi Kamionki. Usytuowanie konkretnych słupów, a nawet ich wielkość stanowi niezwykle istotny problem dla mieszkańców posiadających domy w ich pobliżu. Kilkakrotnie, bardzo wyraźnie sygnalizowałem Panu dyrektorowi T. Ruszczykowskiemu, iż wiarygodność propozycji PSE zasadniczo wzrośnie w przypadku jeśli: a) linia będzie przebiegała w las od słupa 58; b) nie zostanie postawiony żaden dodatkowy słup w obrębie os. Wodnik (sugerowałem przesunięcie obecnego słupa 52). Niestety, moje propozycje nie zostały uwzględnione. Punktem wyjścia propozycji jest jasno zdefiniowana przez Pana dyrektora T. Ruszczykowskiego zasada „co zostało zbudowane, nie zostanie rozebrane”. W rezultacie, na os. Wodnik – w propozycji – „dostawia” się ogromny słup, a od strony „trasy Katowickiej” obejście rozpoczyna się nie od słupa 58, tylko od słupa 57.

2. Nowa propozycja PSE przedstawiona została reprezentantom jako „jednostronna oferta”, jako wariant zero/jedynkowy, którego zakwestionowanie przez mieszkańców przyniesie powrót PSE do tzw. starej trasy. Odebrana ona została bardzo krytycznie przez mieszkańców osiedli przyległych do os. Długie (którzy podnosili wobec PSE zarzut „próby skłócenia mieszkańców”). Osobiście jestem przeciwny podpisaniu przez mieszkańców porozumienia w kwestii obejścia os. Długie. Moje stanowisko wynika także i z powstania nowej sytuacji formalno-prawnej, a także społecznej i moralnej „wokół budowy linii”. Uważam, że rozwiązanie problemu przebiegu linii przez os. Długie może nastąpić tylko poprzez rozwiązanie problemu przebiegu linii przez całe Kamionki (takie samo stanowisko podczas ostatnich spotkań zajął bardzo wyraźnie wiceburmistrz Kórnika, Pan H. Urbanek).

III. Nowa sytuacja formalno-prawna oraz społeczna i moralnaPodważenie przez sąd pozwolenia na budowę linii 2x220 + 2x400 kV oraz odmówienie przez wojewodę akceptacji wniosku o uwarunkowania środowiskowe stworzyło – jak jestem o tym przekonany – nową sytuację formalno-prawną oraz społeczną i moralną na terenie gminy Kórnik. Można wyróżnić jej następujące aspekty:

1. Okazuje się, że PSE, posiadając całe zespoły ekspertów i specjalistów popełniło dramatyczne błędy zarówno w ocenie sytuacji formalno-prawnej, jak i przy przygotowaniu najistotniejszych dokumentów dotyczących budowy linii[2]. Odtąd już nie można winić protestujących mieszkańców za opóźnienie realizacji inwestycji. Przyczyny opóźnienia leżą po stronie PSE.

2. Społeczna ocena decyzji o natychmiastowej budowie linii – bezpośrednio przez decyzją sądu - jest oceniana przez mieszkańców gminy Kórnik zdecydowanie negatywnie; jako działanie metodą faktów dokonanych. Stawianie słupów (i wynajmowanie firm ochroniarskich) bezpośrednio przy domach jest uważane – w kontekście decyzji sądu - za działanie niezgodnie z zasadami współżycia społecznego (nawet jeśli takie postępowanie było logiczne z perspektywy PSE). Mieszkańcy Kamionek uważają w związku z tym, że mają moralne prawo domagać się rozebrania słupów na terenie swojej wsi.

3. Ostatnie decyzje sądu i wojewody spowodowały też radykalny wzrost zainteresowania mieszkańców potencjalnie negatywnym wpływem pola elektroenergetycznego na życie i zdrowie mieszkańców. Przygotowywany jest raport o działaniu pola magnetycznego i elektrycznego (w oparciu o analizę badań zachodnich i dostępnych badań polskich). Jego istotą będzie wykazanie, iż już od poziomu indukcji pola magnetycznego 0,3 mikrotesli istnieje zasadnicze niebezpieczeństwo negatywnego oddziaływania pola magnetycznego na zdrowie (wkrótce wystosowane zostanie w tej sprawie oficjalne pismo z pytaniami do PSE). Autorzy raportu przedstawią też dyrektywy wykonawcze, odnoszące się na Zachodzie do zasad budowy linii z dala od osiedli, wykazując, iż norma natężenia pola 60 A/m (indukcja 75 mikrotesli) jest absurdalna w zestawieniu z raportami na temat negatywnego wpływu EMF na zdrowie[3]. Osobiście, nie wpadam w panikę w kwestii wpływu pola na zdrowie, tym niemniej jednak narodziny w lipcu 2006 mojego dziecka spowodowały, iż mój niepokój zdecydowanie wzrasta.

4. Nowa sytuacja formalno-prawna i społeczno-moralna spowodowała, iż budowa linii może ulec wieloletniemu opóźnieniu. Nowa procedura administracyjna (w kontekście sytuacji w gminie Mosina i Kórnik) będzie trwała minimum dwa lata, przy nieustannym kwestionowaniu każdego kolejnego kroku przez mieszkańców oraz maksymalnym upublicznieniu konfliktu. Walka prawno-medialna i walka na argumenty w dziedzinie zdrowia oraz „etyki bussinesu” przyczynić się może do obniżenia wiarygodności PSE jako instytucji, która ma realizować interesy społeczne (postrzegane nie tylko w kategoriach stricte technokratycznych, ale także stricte „ludzkich”).IV. AlternatywaCzy istnieje alternatywa dla opisanej wyżej sytuacji? Wydaje się, że stanowi ją jedynie wznowienie rozmów w kwestii przebiegu linii na obszarze większym niż tylko os. Długie. Istnieje przy tym konieczność rezygnacji przez PSE z zasady „co zostało zbudowane, nie zostanie rozebrane”. Rozbiórka (na przykład pięciu słupów) nie może być postrzegana przez PSE jako symboliczny „upadek” jej prestiżu w społeczeństwie lub jako przejaw „niegospodarności”. Będzie to jedynie dowód elastyczności działania w sytuacji sprzeczności interesów społecznych.

W związku z tym proponuję powołanie Komitetu Dobrej Woli, złożonego z przedstawicieli PSE, mieszkańców różnych osiedli oraz autorytetów publicznych, który podjąłby próbę wynegocjowania możliwej do akceptacji przez wszystkie strony trasy przebiegu linii przez gminę Kórnik (i Mosinę). Uważam, że właśnie takie działanie – jest z punktu widzenia interesu społecznego – najkorzystniejsze.

Byłbym wdzięczny za ustosunkowanie się do mojej propozycji.Łączę wyrazy szacunku

Do wiadomości:

Panowie Wiceprezesi Zarządu PSE

- Pan Henryk Baranowski

- Pan Andrzej Dudek

- Pan Kazimierz Ferenc

- Pan Paweł UrbańskiCzłonkowie Rady Nadzorczej PSE

- Pan Przewodniczący Janusz Szarzyński

- Pani Hanna Szymkiewicz-Wanat

- Pan Andrzej Maciej Kądzielowa

- Pan Ryszard Wierzba

- Pan Jacek Waldemar Socha

- Pan Edward Cyrson

- Pan Wojciech Cichoński

- Pani Joanna Rutkowska

- Pan Grzegorz MiśPan Prezes Lech Tatarski

Pan Dyrektor Piotr StrojnyPan Wojewoda Poznański Tadeusz Dziuba

Pan Starosta Poznański Jan Grabkowski

Pan Burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski

Pan Wiceburmistrz Kórnika Hieronim Urbanek

[1] Odpowiedź na ostatnie pismo Pana Dyrektora Tadeusza Ruszczykowskiego w sprawie obejścia os. Długie sformułowana zostanie przez reprezentantów tego osiedla niezależnie.

[2] Oprócz wspomnianych wyżej dokumentów można wymienić m. in. przedłożenie w roku 2000 burmistrzowi Kórnika oświadczeń właścicieli na przeprowadzenie w miejscu istniejącej linii 220 kV linii o parametrach 400 kV (a nie 2x220 + 2x400 kV), a z kolei spisanie aktów notarialnych dotyczących służebności gruntu z podaniem parametrów linii czterotorowej; przedkładanie w komplecie wniosków składanych Staroście Poznańskiemu a póżniej (rok 2006 także Wojewodzie) zniekształconych tekstów uchylonego przez NSA tekstu MPZP z dnia 25 06 2003 roku; błędne odczytanie ponad 1200 wniosków do studium zagospodarowania przestrzennego gminy, które niesłusznie uznano jako sprzeciw wobec możliwości poprowadzenia linii „lasem” (przy uwzględnieniu wszystkich osiedli w miejscowości Kamionki).

[3] Warto dodać, że w publikacji PSE (Informator PSE nr 3, Wrocław 2005, s. 54) określa się wartość bezpieczną pola magnetycznego na granicy 0,8 A/m – 1,0 mikrotesli; podaje się też w niej wyniki badań wskazujące, że (cytuję za Informatorem) „dzieci przebywające w polach magnetycznych o natężeniu 0,33 A/m mają prawie dwukrotnie większe ryzyko zachorowania na białaczkę” (s. 54 informatora). Z tej samej publikacji wynika (s. 95), że w odległości 50 metrów od linii 2 x220 = 2x400 kV pole magnetyczne wynosić będzie około 3 A/m, to znaczy 3,75 mikrotesli. W takiej odległości znajduje się kilkadziesiąt domów mieszkalnych – na ich mieszkańców będzie więc działało stałe pole magnetyczne na poziomie 3,75 mikrotesli, to znaczy ponad 10 razy większym niż ten, który jest określany za bezpieczny dla zdrowia. Jeszcze w odległości ok. 150 metrów od linii pole magnetyczne zapewne osiągnie wartość około 1 A/m to znaczy 1,25 mikrotesli. W takiej odległości od linii żyje kilkuset mieszkańców Kamionek. Zmierzyłem ekometrem pole magnetycznego wytwarzane przez aparat komórkowy Motorola (w trakcie używania); ekometr znajdował się w odległości 0,00 cm od aparatu. Wartość pola magnetycznego wynosiła 0,56 mikrotesli. Zmierzyłem ekometrem pole magnetyczne w odległości 25 cm od pracującej kuchenki mikrofalowej – wartość pola wyniosła 1,20 mikrotelsi. Oznacza to, że kilkuset mieszkańców wsi Kamionki będzie nieustannie (24 ha na dobę) żyć w polu dwukrotnie większym niż pole wytwarzane przez telefon komórkowy i „jak gdyby” w odległości 25 cm od mikrofalówki. W ten sposób już dziś można powołać grupę profesjonalistów medycznych, którzy będą badali wpływ pola na zdrowie (we wsi Kamionki) w badaniach longituidalnych – w porównaniu z grupą kontrolną (mieszkająca z dala od linii). Z tej samej publikacji PSE (s. 95) wynika, że mieszkańcy np. południowej części os. Długie będą codziennie kilkakrotnie przejeżdżali pod linią 2x220 + 2x400, przy natężeniu pola magnetycznego 55 A/m (rys. 4.17), to znaczy indukcji 68,75 mikrotesli, czyli 229 razy większą niż owo bezpieczne 0,3 mikrotesli. Problemy ten zostaną szeroko omówione w przygotowywanym raporcie, tym niemniej jest oczywiste, że nikt nie chciałbym, aby jego dzieci dorastały w „kuchence mikrofalowej”.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez damiza dnia Nie 14:57, 29 Paź 2006, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
beata perkowska
protestujacyDołączył: 06 Cze 2006
Posty: 19
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Borówiec

PostWysłany: Pon 10:37, 16 Paź 2006    Temat postu:

Popieram stanowisko p. Melosika.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
GośćPostWysłany: Wto 16:42, 17 Paź 2006    Temat postu:

w pełni popieram
karolina
Powrót do góry
protest
Gość


PostWysłany: Wto 20:24, 17 Paź 2006    Temat postu:

Jestem przeciw. popieram Panią Krzak.
Powrót do góry
krzysztof
gadułaDołączył: 29 Maj 2006
Posty: 151
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Os. Długie - południe

PostWysłany: Wto 20:53, 17 Paź 2006    Temat postu:

Podpisz się 'protest', nie bądź, aż takim tchórzem. Wypada się przedstawić, jeśli podajesz inne nazwiska.

Krzysztof Kukliński
Kamionki


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
protest
Gość


PostWysłany: Śro 22:16, 18 Paź 2006    Temat postu:

Kukliński, nie bądź taki mądry. Na stronie Radia Merkury też wymieniałeś nazwiska i stchórzyłeś nie podpisując się!
Powrót do góry
krzysztof
gadułaDołączył: 29 Maj 2006
Posty: 151
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Os. Długie - południe

PostWysłany: Śro 23:37, 18 Paź 2006    Temat postu:

Jeśli tak było, to było nas dwóch tchórzy. Teraz zostałeś sam, bo ja się podpisuję.

Krzysztof Kukliński.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
protest
Gość


PostWysłany: Czw 7:17, 19 Paź 2006    Temat postu:

Nie jestem sam. Są ze mną wszyscy, ktorych pan Melosik chce otoczyć z trzech stron linią Potworem. Ty też powinieneś być ze mną. Brak podpisu w moim przypadku wynika wyłącznie z obawy przed zemstą tych, którzy podstawiają linię innym pod nos nie mając takiego prawa. Jak chcesz nazywać to tchórzostwem, Twoja sprawa. Mnie to nie boli.
Powrót do góry
krzysztof
gadułaDołączył: 29 Maj 2006
Posty: 151
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Os. Długie - południe

PostWysłany: Czw 8:57, 19 Paź 2006    Temat postu:

Mam nadzieję, że nie wystawiasz na zemstę sąsiadów Pani Ewy, podając jej nazwisko.
Ostatnie oświadczenie i list pana prof. Zbyszko Melosika, mówią o tym, że jest przeciwny propozycji inwestora, że zaprasza do rozmów o obejściu całych Kamionek.
To przeciw czemu właściwie protestujesz? To pani Ewa rozmawiała o dukcie 820 m w Lasach i otrzymała potwierdzenie, że to jest najlepsze, poza kablem podziemnym, rozwiązanie.

Duże obejście to odsunięcie linii z 3 stron od południa os. Długiego, w porównaniu z małym obejściem.I to o wiele metrów a nawet kilometrów.

Dlaczego miałbym być z Tobą ? Nie chcę linii 110, 300 ani 460 m (po starej trasie) od mojego domu. Od półtora roku walczę o 1000 metrów i przy tym pozostanę.
Duże obejście uratuje dzieci w całych Kamionkach i Daszewicach, kabel podziemny również w Skrzynkach, Borówcu, Mościenicy.
A zemsta ? Złych ludzi nie ma się co bać, trzeba tworzyć łańcuch Ludzi Dobrej Woli, bo '...Ludzi Dobrej Woli jest więcej...', jak śpiewał Czesław Niemen.

pozdrawiam

Krzysztof Kukliński


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
protest
Gość


PostWysłany: Czw 21:27, 19 Paź 2006    Temat postu:

Do Krzysztofa Kuklińskiego:
Chyba jesteś człowiekiem miłosiernym. Wybaczyłeś prof. Melosikowi i wyrzuciłeś nawet ze swojej strony internetowej słowną potyczkę z szanownym profesorem. I co dalej? Widziałeś plany obejścia Os.Długiego przygotowane przez PSE. Inną drogą linia nie będzie przeprowadzona, bo zaden nowy burmistrz czy nasi nowi radni nie są w stanie wygrać z potęgą PSE. Jest nas malutko. Malutko jest LUDZI DOBREJ WOLI. Skąd wiem? A no zobacz na podpisy poparcia petycji do Prezydenta RP. Ilu nas jest na tej liście z Kamionek? Gdzie 1000 podpisów? Jest ich około setki, z tego Ty załatwiłeś 80%. Stanowisko Prof. Melosika jest koniunkturalne. Wygraliśmy bitwę z PSE i jest cień nadziei, mizernej nadziei więc profesor chce być obrońcą ludu. Gdy przyjdzie co do czego, to Pan profesor zapomni o Twoim domu, moim domku, ale nie zapomni o swoim. I wtedy Twoja odpowiedź profesorowi wróci na witrynę Kamionek odpowiednio wzbogacona o dodatkowe żale. Ja już dalej nie walczę, bo walka z PSE to walka z wiatrakami. Mam już kupca na mój dom choć za śmieszne pieniądze. Jest to moje czwarte i ostatnie zabranie głosu na tym portalu, w tej sprawie. Pozdrawiam.
Powrót do góry
Maciek
aktywnyDołączył: 29 Maj 2006
Posty: 51
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kamionki. Wodnik.

PostWysłany: Czw 23:48, 19 Paź 2006    Temat postu:

to dobrze że ostatnie. nie jestes z kamionek. nikt cię nie zna. nie udawaj kogos kim nie jesteś. naprawde działacie nieudolnie.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
damiza
AdministratorDołączył: 26 Maj 2006
Posty: 305
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kamionki, Wichrowa

PostWysłany: Pią 5:29, 20 Paź 2006    Temat postu:

Maciek Masz rację dział propagnadowy PSE ciągle działa. Zapewne nie jest to ostatni wpis tej osoby na forum ale NIE warto reagować na zaczepki i prowokacje.

POWOLI I DOKŁADNIE RÓBMY SWOJE

Damian Very Happy


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
krzysztof
gadułaDołączył: 29 Maj 2006
Posty: 151
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Os. Długie - południe

PostWysłany: Pią 8:38, 20 Paź 2006    Temat postu:

Drogi Proteście, jeśli rzeczywiście jesteś moim sąsiadem, to kilka słów na pożegnanie.

1. Miłosierny powinien być każdy, to chyba nic złego. Tego chciał JP II

2. Słowna potyczka jest ciągle na głównej stronie portalu, gdzieś tam w środku. Nie ma sensu zacieranie śladów, a każdy człowiek może się zmienić, może zostać Człowiekiem Dobrej Woli. Może to jednak nie jest gra ? Wolę tych ludzi zmieniających się na lepsze, niż ludzi kiedyś wspaniałych, którzy stanęli z boku lub po drugiej stronie.

3. Z potęgą PSE można wygrać, niektórzy ludzie z PSE już przegrali i odeszli.
PSE to ludzie, a Ci są bardzo różni. Może i tam po następnych zmianach znajdą sie Ludzie Dobrej Woli.

4. Mając 3-4 radnych mamy też większe szanse w trakcie procedury planistycznej. Zachęcam do pójścia na wybory.

5. Podpisy pod petycją. Moich krewnych i znajomych spoza gminy jest na tej liście 2 (słownie: dwoje), a nie 80. Mam nadzieję, że do końca roku będzie ich dużo, dużo więcej. Na razie petycja zeszła na drugi plan, są wybory. Ale za parę dni do niej wrócimy.

6. LUDZI DOBREJ WOLI nie jest mało, trzeba tylko do nich dotrzeć.

7. Co do sprzedaży domu, to pewnie każdy o tym myślał, nie zniechęcam też nikogo, bo jeśli przegramy - ceny jeszcze spadną, a o odszkodowania w sądach będziemy walczyć latami i nie wiadomo z jakim skutkiem, bo gmina przy takiej ilosci odszkodowań może zbankrutować.

Ale nie przegramy, bo tylko jakiś wielki przekręt mógłby do tego doprowadzić. A na taki przekręt zareagowałaby cała Polska, a może i Europa. Nie wierzę też, że nasi mieszkańcy dadzą się 3-ci raz zmanipulować.

Ja uważam, że nie możemy uciekać, że musimy walczyć o jak najlepsze rozwiązania. Nie można w swoim życiu ciągle uciekać. Nie można uciekać i zostawić sytuacji, w której życie małych dzieci jest zagrożone. Nie można się poddać złym ludziom. Nawet jeśli kolejne 3 albo 10 razy PSE będzie przybliżać linię do naszych domów, zamiast oddalać, albo otaczać ją z 3 stron, będziemy walczyć. Na spotkaniu w remizie 10 maja 2005 r, obiecałem osobom zawieszającym wtedy protest, że ja będę walczyć do końca, do końca życia, nawet gdybym został sam. Na szczęście nie zostałem sam. Jest nas teraz jeszcze więcej.

Bo tylko wspólna, solidarna walka przyniesie nam zwycięstwo. Tylko wtedy uratujemy dzieci. Musimy się łączyć a nie dzielić, ale nie łączyć, żeby zrobić komuś krzywdę, tylko żeby ochronić dzieci.

Wiem, że zdarzały się hasła: 'Załatwimy ich, bo nas jest więcej', 'Zrobimy referendum i podsuniemy im linię', ale mam nadzieję, że to przeszłość, że Ci ludzie zrozumieli, że są manipulowani.

Nie ten Prezes to następny, nie ten Minister to następny, nie ten Burmistrz to następny, wreszcie zrozumieją, że stanęli po złej stronie.

Ciągle czekam na Człowieka Dobrej Woli po stronie PSE i myślę, że się w końcu doczekam.

A co do powołania Komitetu Dobrej Woli to podpisuję się. Jest tylko pytanie czy po stronie inwestora znajdzie się osoba, która będzie mogła w takim Komitecie się znaleźć i rzeczywiście będzie miała Dobrą Wolę. Może ktoś z nowego Zarządu lub Rady Nadzorczej ?

Nie czekając na cud musimy robić swoje:
1. Iść na wybory, poprzeć Ludzi Dobrej Woli,
2. Blokować złe rozwiązania w sądach
3. Zmieniać prawo i to na 3 poziomach:
- Gminy (Studium i Plan- program Bezpieczne Dzieci),
- Państwa (Ustawa o ochronie środowiska)
- Unii (Zalecenia dla krajów członkowskich).
4. Utworzyć jak największy Łańcuch Ludzi Dobrej Woli w tej sprawie

RÓBMY SWOJE !!!

Krzysztof Kukliński


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
GośćPostWysłany: Pią 9:56, 20 Paź 2006    Temat postu:

Zgadzam się z Krzysztofem. Nareszcie znów stanowimy jednolitą siłę (po nieudolnych próbach skłócenia nas przez czerniawych-niemrawych speców od PR inwestora) i przez to jesteśmy SILNIEJSI NIŻ KIEDYKOLWIEK!!!
To musi boleć zleceniobiorców i zleceniodawców. Pierwsi dostają burę od PSE za brak skuteczności, drudzy zaczynają się wić pod presją udowodnionych sądownie nieprawidłowości.
Będzie dobrze!
Nie wygramy jutro, ani za miesiąc. Może to trwać nawert parę lat, ale w końcu doprowadzimy do rozwiązania, które uchroni nas od fatalnego wpływu linii-potwora.
RÓBMY SWOJE!!!
Powrót do góry
GośćPostWysłany: Pią 20:38, 27 Paź 2006    Temat postu:

Jestem też za rozmowami i mam nadzieję, że one przyniosą rozwiązanie satysfacjujące wszystkich .
Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Linia energetyczna 2x220kV 2x400kV z dala od osiedli mieszkaniowych !!! Strona Główna -> Forum Ogólnodostepne Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2  Następny
Strona 1 z 2

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
deoxGreen v1.2 // Theme created by Sopel stylerbb.net & programosy.pl

Regulamin